Mezinárodní konference
14. - 15. 10. 2010 | Brno
Koberovy
Podpora:

PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 14. října 2010
Pátek 15. října 2010
Posterové prezentace
Exkurze 16. října 2010
Doprovodný program - Rekonstrukce panelových budov do pasivního standardu. Fikce nebo realita?

Čtvrtek 14. října 2010

Zahájení konference
9:00Dalibor Borák (Česká komora architektů)

Zahájení konference

9:15Rut Bízková (náměstkyně ministra životního prostředí)

9:30Diana Ürge-Vorsatz (Central European University, Maďarsko)

Employment Impacts of a Large-scale Deep Building Energy Retrofit Programme in Hungary

10:00Martin Treberspurg, Roman Smutny (BOKU Wien, Rakousko)

Evaluation von Passiv- und Niedrigstenergie-häusern der solarCity Linz Pichling

10:30Jan Tywoniak (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Pasivní a nulové domy, výpočtová hodnocení a technické normy ve prospěch pasivních domů

11:00Michal Nix, Klára Tauschová (Státní fond životního prostředí ČR)

Pasivní domy v rámci Programu Zelená úsporám

11:15diskuse

11:30Polední přestávka, s prohlídkou výstavy (oběd od 12:00)
Architektura
13:30Heinz Plöderl (PAUAT Architekten ZTGmbH, Rakousko)

Veřejné budovy v pasivním standardu ve Welsu (Horní Rakousko)

14:00Josef Smola

Pasivní domy v ČR

14:20Henrich Pifko (Fa STU Bratislava)

Pasivní domy v SR

14:40Mojmír Hudec (Ateliér ELAM)

Nové trendy při navrhování pasivních domů

15:00diskuse

15:20Přestávka
Rekonstrukce
15:50Jan Praisler, Aleš Brotánek (AB atelier)

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

16:20Günther Gantioler (TBZ - Technisches Bauphysik Zentrum, Itálie)

Rekonstrukce památkově chráněné budovy

16:40Michael Klinski (SINTEF Byggforsk)

Pilotní projekt nákladově efektivní rekonstrukce dle principů pasivního domu obytného bloku v Norsku

17:00Michael Tribus (Michael Tribus Architecture, Itálie)

Architektura a rekonstrukce dle zásad pasivního domu

17:20Ján Miklánek (STAVER)

Základná škola 36 tr. Stará Turá - Od nevyhovujúceho k pasívnemu

17:40diskuse

20:00Společenský večer

Pátek 15. října 2010

Rekonstrukce
9:00Jiří Čech, Aleš Brotánek (AB ateliér)

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

9:30František Macholda (EkoWATT)

Rekonstrukce panelového domu do pasivního standardu s ekonomickou návratností do 8 let.

9:50Kateřina Mertenová

1. energeticky autonomní rekonstrukce a revitalizace průmyslové čtvrti s ohledem na památkovou hodnotu faktor10

10:10diskuse

10:30Přestávka
Konstrukce pro pasivní domy
11:00Susanne Theumer (Passivhaus Institut, Německo)

Certikace výrobků pro PD

11:30Juraj Hazucha (Centrum pasivního domu)

Okna - optimalizace detailu osazení pro pasivní domy

11:50Stanislav Karásek (Karon s.r.o.)

Střešní okna v pasivním domě

12:10Eugen Nagy (autorizovaný architekt)

Stavebná fyzika a rentabilnosť výstavby - konštrukčné riešenia pre pasívny dom na báze pórobetónu

12:30Bjorn Kierulf (Createrra s.r.o.)

Ecocube: EPD na kľúč za dostupnú cenu

12:50diskuse

13:10Polední přestávka
Kontrola kvality, zkušenosti z realizace
14:10Martin Růžička (PENATUS s.r.o.)

Pasivní dřevostavba, zkušenosti z realizace staveb

14:30Zdeněk Kaňa (H.L.C. spol. s r.o.)

Závady dřevostaveb NED a PD

14:50Martin Konečný, Martin Šperl, Štěpánka Hamatová (Kalksandstein CZ s.r.o.)

První certifikovaný pasivní dům v ČR

15:10Jiří Novák, Stanislav Paleček (Fakulta stavební, ČVUT v Praze; RADiON)

Měření vzduchotěsnosti budov v ČR - současnost a budoucí vývoj v evropském kontextu

15:30Jan Růžička (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Environmentální kvalita pasivních domů podle kritérií udržitelné výstavby - případová studie

15:50Vladimír Balda

Rodinný dům v zóně CHKO

16:10diskuse

16:30Přestávka
Závěrečný blok
17:00Jan Bárta, Lorant Krajcsovics (CPD, IEPD)

Aktuální informace ze sdružení, závěr konference

Posterové prezentace

Posterové prezentace
Jan Antonín, Marek Ženka (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Vlastnosti zasklení v energetické bilanci pasivního domu

Ondřej Hec, Petr Řehořka (DEK a.s.)

Zkušenosti s navrhováním pasivních rodinných a bytových domů, konstrukční architektonické a energetické souvislosti

Julie Hodková, Luděk Vochoc (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Materiály pro pasivní domy a jejich vliv na životní prostředí

Ján Jedlák (TRINITY CONSULTING, s.r.o.)

Energeticky pasívny dom pod Vysokými Tatrami

Ladislav Jůna (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Nulové domy - vliv chování osob na vnitřní zisky v nulovém domě

Martin Keszegh, Dušan Petráš (Fa STU v Bratislave)

Environmentálne a energetické porovnanie rôznych prevádzkových stavov systému nízkoteplotného / teplovzdušného vykurovania a vetrania riešenej miestnosti.

Martin Konečný, Jiří Vápeník (Kalksandstein CZ s.r.o.)

Vápenopískové pasivní domy v praxi

Pavel Kopecký (ČVUT)

Vliv povrchových materiálů na vlhkost vzduchu v budovách

Petr Kotek, Jiří Beranovský (EkoWATT)

Energeticko-ekonomické porovnání různých způsobů větrání bytových domů

Martin Krč, David Křeček, Rostislav Kubíček (VIZE ATELIÉR, S.R.O.)

Novostavba rodinného pasivního domu - Velké Meziříčí

Klára Bukolská (VELUX Česká republika s.r.o.)

Vnitřní prostředí v aktivních domech

Ján Miklánek, Peter Janovič (STAVER)

Dom kultúry s divadelnou scénou pre 350 os. v NED - Kálnica

Stanislav Paleček (RADiON - Mgr.Stanislav Paleček)

Rozvoj metod dosahování a zjišťování úrovně vzduchotěsnosti budov v ČR

Henrich Pifko (Fa STU Bratislava)

Využitie drevobetónových stropov v pasívnych domoch

Jan Řežáb (JRD s.r.o.)

Nízoenergetický areál - Rezidence Měcholupy - průběh realizace projektu

Kateřina Sojková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Potřeba tepla na vytápění a letní tepelná stabilita – rozptyl v závislosti na provozu a řešení budovy

Petr Vogel (EkoWATT)

Rekonstrukce panelových budov do pasivního standardu dle energetických a ekonomických kritérií

Martin Vonka (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Certifikace domů v pasivním standardu v SBToolCZ

Robert Wawerka (FAST VUT)

Rekonstrukce řadového domu v Dánsku na CO2 neutrální stavbu

Zdeněk Zikán (ATREA s.r.o.)

Pasivní domy Koberovy. Spotřeba energií.

Exkurze

V sobotu 16. října jsou pro účastníky konference připraveny dvě exkurze. Odjezd a návrat na obě exkurze bude od hlavní brány brněnského výstaviště.

Okolí Brna (odjezd 8:00, návrat do 18:00)

Rakousko (odjezd 7:00, návrat do 19:30)