Mezinárodní konference
14. - 15. 10. 2010 | Brno
Koberovy
Podpora:

DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE

Doprovodné výstavy

Výstava Udržitelná výstavba budov v ČR 2008 - 2010

Výstava Prima klima

Rekonstrukce panelových budov do pasivního standardu. Fikce nebo realita?

Tématu panelových domů bude zasvěcen i doprovodný program, pořádaný ve spolupráci se společností EkoWATT. Seminář bude zaměřen na praktické výsledky analýzy jednotlivých úsporných opatření, a to v oblastech tradičních (zateplování a výměna oken), ale také těch méně obvyklých (systémy větrání s rekuperací, alternativy k centrálnímu městskému rozvodu tepla, úspory při přípravě teplé vody a obnovitelných zdrojů energie). Jako bonus bude představen pilotní projekt realizace panelového domu v Augustinově ulici v Praze a interaktivní volně přístupný výpočetní nástroj. Seminář představí výsledky čtyřletého výzkumného projektu podpořeného grantem MŽP ČR.

VSTUP ZDARMA

Termín: pátek 15. října 2010
Místo: BVV, sál Morava
Cílová skupina: odborníci, laická veřejnost
Pořadatelé:

EkoWATT

Program

Blok 1: Odborné a inovativní metody výzkumu a jejich výsledky
11:00Virtuální panelákové město – statistický a pravděpodobnostní přístup k rekonstrukci
Využití dynamický počítačových simulací pro zpřesnění některých vstupních údajů
Shrnutí výsledků hlavních měření
Seznam analyzovaných opatření a jejich logika výběru
Otevřený webový výpočetní nástroj panelovedomy.ekowatt.cz pro každého
diskuse

13:10Polední přestávka
Blok 2: Praktické výsledky možných přístupů k rekonstrukci aneb jak ekonomicky dosáhnout pasivního standardu panelového domu
14:10Řešení větrání v panelovém domě
Porovnání ekonomiky spektra jednotlivých úsporných opatření na panelovém domě
Ekonomické kombinace opatření pro dosažení pasivního standardu rekonstrukce panelového domu
Pilotní projekt Augustinova a další zahraniční příklady dobré praxe
Potenciál ekonomických a environmentálních úspor sektoru panelových budov v ČR
diskuse

Doprovodný seminář